بخرید و 600 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

الکترود CB150 ترافیمت

( 204020003 )

الکترود CB150 ترافیمت

Give a Name

30,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

10 قلم

شرکت بهجوش تولید کننده تورچ جوشکاری ولوازم جوش و برش 
نماینده رسمی ترافیمت ایتالیا در ایران

الکترود CB150 ترافیمت

تامین کلیه قطعات وملزومات تورچ های برشکاری  

الکترود پلاسما در سایزها  مختلف ترافیمت ایتالیا و بهجوش