بخرید و 480 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

الکترود CB150 ترافیمت

( 204020003 )

الکترود CB150 ترافیمت

Give a Name

24,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

10 قلم

الکترود CB150 ترافیمت

تامین کلیه قطعات وملزومات تورچ های برشکاری  

الکترود پلاسما در سایزها  مختلف ترافیمت ایتالیا و بهجوش