ایزولاتورر  یک محصول وجود دارد.

ایزولاتورربرای برشکاری های مقاطع سنگین و ضخیم متناسب می باشد. دقت و سرعت برش پلاسما بسیار بالا می باشد که برای برشکاری استیل و آهن استفاده می شود .

ترتیب