خمیر جوش  هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

خمیر فوق به عنوان یک راه حل جدید با عملکرد سریع و با کیفیت بالای خود قبل از اتصال لوله ها و یا سطوح مسطح و یا غیر هندسی قبل از عملیات جوشکاری به سطوح پشت درز جوش در روش جوشکاری TIG به صورت یک لایه نازک مالیده میگردد و تمام سطوح داخلی درز جوش را (فلز پایه و فلز فیلر متال) را از خوردگی وسوختگی و تغییرات مضرر آلیاژی محافظت می نماید.