شلنگ گاز -لاستیکی بافت شده   یک محصول وجود دارد.

شلنگ گاز -لاستیکی بافت شده در سایزهای مختلف

ترتیب