ماسک جوشکاری  2 محصول وجود دارد

کلاه ماسک جوشکاری اتوماتیک بهجوش AS-2000F دارای فیلتری میباشد که میتواند تاریک گردد . این فیلتر قبل ازجوشکاری روشن میباشد بطوریکه محل جوشکاری وقطعه کار بوضوح قابل مشاهده میباشد . به محض برقرارشدن جریان فیلتر به طور اتوماتیک به سرعت تاریک میشود وبه محض قطع شدن جریان قوس مجددا شفاف میگردد . زمان تغییر ازحالت شفاف به تاریک 0.0001 ثانیه میباشد وزمان...

کلاه ماسک جوشکاری اتوماتیک بهجوش AS-2000F دارای فیلتری میباشد که میتواند تاریک گردد . این فیلتر قبل ازجوشکاری روشن میباشد بطوریکه محل جوشکاری وقطعه کار بوضوح قابل مشاهده میباشد . به محض برقرارشدن جریان فیلتر به طور اتوماتیک به سرعت تاریک میشود وبه محض قطع شدن جریان قوس مجددا شفاف میگردد . زمان تغییر ازحالت شفاف به تاریک 0.0001 ثانیه میباشد وزمان برگشت از تاریک به روشن بین0.9-0.1 ثانیه قابل تنظیم میباشد . کلاه ماسک جوش کاری اتوماتیک بهجوش AS-2000F دارای ولوم تنظیم پیوسته شدت تاریکی بین شماره 13-9 میباشد , که توسط اپراتور قابل تنظیم میباشد . همچنین کلاه ماسک جوش کاری اتوماتیک بهجوش AS-2000F در حالت عادی وبدون تاریک بودن لنز از اپراتور دربرابر اشعه های مضر
UV/IR محافظت مینماید . این محافظت دربرابر UV/IR مطابق بااستاندارد DIN13 همواره صورت میگیرد . کلاه ماسک جوش کاری اتوماتیک بهجوش AS-2000F توسط باطری های نوری موجود روی ماسک شارژ میگردد و نیازی به تعویض باطری و خاموش و روشن نمودن توسط استفاده کننده ندارد .
کلاه ماسک جوش کاری اتوماتیک بهجوش AS-2000F مجهز به 2 عدد سنسور حساس به نور میباشد . همچنین لنز وفیلتر کلاه ماسک جوش کاری اتوماتیک بهجوش AS-2000F توسط یک صفحه پلیمری شفاف بسیار محکم محافظت میگردد . این صفحه دارای مقاومت بالائی دربرابر خراشیدگی, پایداری حرارتی وعدم چسبندگی دربرابر ذرات می باشد .

  • 1-پوشش محافظ لنز                             9-صفحه تنظیم پایه کلاه
  • 2-شیشه محافظ خارجی                      10-ولوم تنظیم سربند
  • 3-فیلتراتوماتیک                                   11-پوش روی سربند
  • 4-شیشه محافظ داخلی                      12-پیچ های تنظیم سربند
  • 5-ولوم تنظیم شدت تاریکی                  13-صفحه تنظیم نقطه ای استقرارکلاه
  • 6-مهره ثابت                                        14-مهره نگه دارنده
  • 7- صفحه درجات تاریکی کلاه                15-ولوم تنظیم حساسیت
  • 8-دکمه تنظیم سربند                          16-ولوم تنظیم تاخیر
بیشتر
ترتیب