بخرید و 25,740 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

تورچ بینزل 3متری بهجوش گردنه ترافیمت سفارشی

تورچ بینزل 3متری سفارشی گردنه ترافیمت

1,287,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

100 قلم

تورچ بینزل 3متری بهجوش لوازم و گردنه  ترافیمت

مناسب برای جوشکاری نیمه سنگین

لوازم ترافیمت ایتالیا 

طراحی مطابق تورچ های بینزل ایتالیا