بخرید و 9,900 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

تورچ اب خنک MAXIسه متری سفارشی

تورچ اب خنک ماکسی 3متری سفارشی

495,000 تومان

افزودن به لیست دلخواه

100 قلم

تورچ اب خنک ماکسی 3متری سفارشی

مناسب برای جوشکاری سنگین صنعتی 

طراحی مطابق تورچ های ماکسی ایتالیا 

طراحی وتست طبق استاندارد اروپایی

بالوازم ترافیمت ایتالیا بهجوش سفارشی