پلاسما 50  هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

مناسب برای برشکاری های سبک ومقاطع نازک کلیه قطعات مصرفی مطابق استاندارد ایتالیا