پلاسما 80 اتوماتیک  3 محصول وجود دارد

گردنه مستقیم-قابل نصب بر روی دستگاه CNC،مناسب برای برشکاری های مقاطع متوسط وضخیم کلیه قطعات مصرفی مطابق استاندارد ایتالیا

ترتیب