پلاسما 80 دستی  یک محصول وجود دارد.

مناسب برای برشکاری های مقاطع متوسط وضخیم کلیه قطعات مصرفی مطابق استاندارد ایتالیا

ترتیب