پلاسما cb 150  5 محصول وجود دارد

مناسب برای برشکاری مقاطع متوسط وضخیم

ترتیب