پلاسما cb 150 اتوماتیک  3 محصول وجود دارد

پلاسما cb 150 اتوماتیک برای برشکاری های مقاطع ضخیم ومتوسط

طبق استاندارد ایتالیا

ترتیب