پلاسما cb 150 چوپوقی  2 محصول وجود دارد

مناسب برای برشکاری های مقاطع متوسط وضخیم


محافظ ایمنی بر روی شاسی تورچ که از برقراری جریان ناگهانی جریان برشکاری جلوگیری میکند

ترتیب