اين دستکش از مرغوب ترين الیاف ضخيم و نرم توليد شده و آستر کف و پشت دست آن با استفاده از منسوج عايق حرارت تقويت شده، این دستکش ها را براي انجام کليه جوشکاري هاي صنعتي و تخصصي، عمليات ريخته گري، ذوب مواد معدني، شيشه گري و کار در فرآيندهاي داغ و درگير با کوره هاي پخت مواد بسيار مناسب نموده است. دستکش ترافیمت تحت استاندارد بين المللي اتحاديه ایتالیا...

اين دستکش از مرغوب ترين الیاف ضخيم و نرم توليد شده و آستر کف و پشت دست آن با استفاده از منسوج عايق حرارت تقويت شده، این دستکش ها را براي انجام کليه جوشکاري هاي صنعتي و تخصصي، عمليات ريخته گري، ذوب مواد معدني، شيشه گري و کار در فرآيندهاي داغ و درگير با کوره هاي پخت مواد بسيار مناسب نموده است. دستکش ترافیمت تحت استاندارد بين المللي اتحاديه ایتالیا توليد شده و در قياس با انواع مشابه داراي کيفيتي برتر، عمري طولاني تر و آسايش بيشتر در کار مي باشد.

بیشتر

دستکش جوشکاری ترافیمت 

لیست مقایسه محصولات

انصراف