350 آمپر

 مناسب برای جوشکاری های نیمه سنگین


استفاده اسان با قابلیت انعطاف پذیری بالا به دلیل طراحی مناسب واستفاده از مواد اولیه با کیفیت عالی


طراحی و تست طبق استاندارد EN50078 اروپایی

تولید در انواع مختلف دسته تورچ 

350 آمپر  4 محصول وجود دارد