500 آمپر پاناسونیک   2 محصول وجود دارد

مناسب برای جوشکاری های سنگین صنعتی و عدم نیاز به سیستم گردش اب
استفاده اسان با قابلیت انعطاف پذیری بالا به دلیل طراحی مناسب واستفاده از مواد اولیه با کیفیت عالی
طراحی وتست طبق استاندارد EN50078 اروپایی

استفاده از قطعات ترافیمت ایتالیا در تولید تورچ 

ترتیب