cp200

مناسب برای برشکاری های سنگین مقاطع ضخیم
 کلیه قطعات مصرفی مطابق استاندارد ایتالیا

cp200 5 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

 • cp200 دستی

  cp200 دستی اب خنک مناسب برای برشکاری های سنگین ومقاطع ضخیم
  کلیه قطعات مصرفی مطابق استاندارد Ceboraایتالیا

 • cp200 اتوماتیک

  cp200 اتوماتیک اب خنک مناسب برای برشکاری های سنگین ومقاطع ضخیم
  کلیه قطعات مصرفی مطابق استاندارد Ceboraایتالیا
  قابل نصب بر روی دستگاههای CNC