cp200 اتوماتیک

cp200 اتوماتیک اب خنک مناسب برای برشکاری های سنگین ومقاطع ضخیم
کلیه قطعات مصرفی مطابق استاندارد Ceboraایتالیا
قابل نصب بر روی دستگاههای CNC

cp200 اتوماتیک  3 محصول وجود دارد