پلاسما 70

مناسب برای برشکاری های سبک ومقاطع متوسط کلیه قطعات مصرفی مطابق استاندارد ایتالیا

پلاسما 70 2 محصول وجود دارد