پلاسما 80 دستی

مناسب برای برشکاری های مقاطع متوسط وضخیم کلیه قطعات مصرفی مطابق استاندارد ایتالیا

پلاسما 80 دستی یک محصول وجود دارد.