پلاسماA141 با قطعات ایتالیایی برای برش مقاطع مختلف- طراحی متناسب با سفارش مشتری

پلاسما A141