پلاسما cb 150 اتوماتیک

پلاسما cb 150 اتوماتیک برای برشکاری های مقاطع ضخیم ومتوسط

طبق استاندارد ایتالیا

پلاسما cb 150 اتوماتیک 3 محصول وجود دارد