ماکسی 4000 اتوماتیک

ماکسی 4000 اتوماتیک

مناسب برای انواع جوشکاری های سنگین صنعتی

طراحی مطابق تورچ های ماکسی ترافیمت ایتالیا

طراحی وتست طبق استاندارد اروپا

ماکسی 4000 اتوماتیک هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.