SB15E

مناسب برای انواع جوشکاری های سبک صنعتی

استفاده اسان با قابلیت انعطاف پذیری بالا به دلیل طراحی مناسب و استفاده از مواد اولیه با کیفیت عالی

طراحی وتست طبق استاندارد اروپاییEN50078

SB15E 2 محصول وجود دارد